Statistiek

Het is goed dat de NLP hypnose markt ongereguleerd is, want meestal maken middelmatige coaches en trainers gebruik van regels om de toppers binnen hun vakgebied buiten spel te zetten. Het nadeel van geen regels is dat Jan en Alleman zich hypnose of NLP trainer dan wel coach kan noemen. Om die reden is het belangrijk om goed op kwaliteitszegels te letten. Niet dat een kwaliteitszegel een garantie voor kwaliteit is, maar omdat kwaliteitszegels het gemakkelijkst juridisch te beschermen zijn, weet je in ieder geval dat er enige externe controle is wanneer iemand de juiste kwaliteitszegels mag hanteren.

Binnen NLP hypnose is het meest gangbare kwaliteitszegel The Seal of Quality van The Society of NLP. Dit is het oudste en het kwaliteitszegel voor NLP dat wereldwijd de meeste aanzien heeft. Als een trainer of coach dit kwaliteitszegel geenszins mag gebruiken, dan is het risico dat zijn kwaliteit beneden pijl is. Dus zorg ervoor dat je op zijn minst met iemand werkt die dit zegel mag gebruiken:

The NLP Seal of Quality van The Society of NLP

The NLP Seal of Quality van The Society of NLP

Uiteraard is The Seal of Quality van The Society of NLP geen garantie op kwaliteit. Het is een minimum voorwaarde, maar niet zaligmakend. Om die reden doet Stichting NLP Kring uitgebreid statistisch onderzoek naar de werking van NLP Hypnose bij mensen. Zowel via NLP Hypnose coaching als via NLP Hypnose training bij NLP Kring Coaches en bij NLP Kring Trainers. De resultaten hiervan zie je in de onderstaande tabel. Samengevat laat het zien dat bij mensen die de afgelopen 1000 dagen minstens 800 probleemdagen hadden 80% van hen met NLP Hypnose opknapt wanneer zij naar een NLP Kring Coach of een NLP Kring Trainer gaan. Je herkent een NLP Kring Trainer of een NLP Kring Coach aan het volgende logo dat alleen zij mogen gebruiken:

NLP Kring Logo

NLP Kring Logo

Voor een uitgebreide beschouwing over wat deze statistiek betekent, hebben we een aparte website: NLP Protoscience. Ook is er in het Australiaanse tijdschrift “NLP Magazine” een groot artikel verschenen over dit statistisch onderzoek. Je vindt de Nederlandse vertaling van dit artikel hier: NLP wordt onderbouwd met protowetenschap

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *